„Човек е това, което яде.” Древна индийска мъдрост