„Човек е това, което яде.” Древна индийска мъдрост

Румен Георгиев ресторант Чинечита, Бояна