„Човек е това, което яде.” Древна индийска мъдрост

Цветан Александров Haus west, Germany